Servicii

Controale medicale la angajare si periodice

Examene paraclinice:

Audiometrie
EKG
Spirometrie
Visiotest
Pulsoximetrie
Glicemie
Masurarea indicelui de masa corporala

Participarea la sedintele Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca

Intocmirea documentatiei pentru concediile de risc maternal

Cursuri de prim ajutor la locul de munca

Elaborarea raportului anual de evaluare a starii de sanatate a angajatilor

Consultanta de specialitate si legislativa in probleme de medicina muncii

Determinari de zgomot, iluminat, temperatura si umiditate relativa in mediul de munca

`